در لوای در دست احداث بودن بلاگ!

توی ناقوس نگات!
من دارم نفله می شم!

تو چه طور روت نمیشه!
که منو نفله کنی؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر