کلامی چند از فرمایشات مادر عروس

از عوارض شدیدن سوءِ بیداری اسلامی همان بس که به شیوع بیماری ایسلامیک اینسومنیا* در میان مسلمین اشاره کنیم

*Islamic Insomnia

تنها صداست که می‌راند


مرحوم صدای نازی داشت، جوری می‌خوند که آدم دقیقن حس می‌کرد با تمام وجود می‌خونه، اصلن با سوز دل می خوند. مرحوم جوری می‌خوند که انگار واقعن می‌دونست یه روزی از این دنیا می‌ره

عاشقانه - 5


دختر: عزیزم، می‌دونی! خیلـــــــــــــــــــــــــــــــی دوست دارم
پسر: آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی، نازی

نرم الریز

 
خدمتی که مایکروسافت به اسلام و مسلمین کرده هیچکی نکرده، فک کن با هر فونت فارسی یا عربی که تایپ کنی "الله" خود به خود تشدید رو اضافه می کنه

کمی آمریکای لاتین لطفن

 
و آن هنگام که پابلو از خانه گذاشت و رفت
مادرش شیرزنی از فلات بختیاری بود
پابلو جگر گوشته‌اش بود
پابلو صدایش، دوبله فارسیه آلن دلون بود‌
پابلو رفت، با صدای آلن دلون وارش گفت: خدافظ مادر، دنبالم نگرد
و صدای مادر در فلات طنین انداز شد:
پابلو، نَرو، دآآآآآآآآآآآآآآآآ
پابلو، نَرو، دآآآآآآآآآآآآآآآآ
پابلو، نَرو، دآآآآآآآآآآآآآآآآ