کمی آمریکای لاتین لطفن

 
و آن هنگام که پابلو از خانه گذاشت و رفت
مادرش شیرزنی از فلات بختیاری بود
پابلو جگر گوشته‌اش بود
پابلو صدایش، دوبله فارسیه آلن دلون بود‌
پابلو رفت، با صدای آلن دلون وارش گفت: خدافظ مادر، دنبالم نگرد
و صدای مادر در فلات طنین انداز شد:
پابلو، نَرو، دآآآآآآآآآآآآآآآآ
پابلو، نَرو، دآآآآآآآآآآآآآآآآ
پابلو، نَرو، دآآآآآآآآآآآآآآآآ

۱ نظر:

  1. آقازاده کارشون چیه؟

    : ملّت رو 2HD لازم می کنند.

    پاسخحذف