جنگ جنگ تا روز قیامت

در کار خیر حاجت هیچ انتفاضة نیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر