کلامی چند از فرمایشات مادر عروس

از عوارض شدیدن سوءِ بیداری اسلامی همان بس که به شیوع بیماری ایسلامیک اینسومنیا* در میان مسلمین اشاره کنیم

*Islamic Insomnia

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر