هان

همسفر تنها نرو ...


خطر داره.

۳ نظر:

  1. بیا پایین با هم بریم:-؟

    پاسخحذف
  2. چون همسفر عشق شدی مرد سفر باش ، مرد سفر باش
    هم منتظره حادثه عم فکر خطر باش ، فکر خطر باش
    :دی

    پاسخحذف