کمیته امداد آقام خدا بیامرز


تو کز محنت دیگران بی غمی، خاک بر سرت!

۴ نظر:

  1. ای پولم تو اون صندوق صدقاتتون !

    پاسخحذف
  2. از چگونگی خاک اطلاعی در دست نمی باشد!

    پاسخحذف
  3. نشاید که نامت نهند، کره خر.

    پاسخحذف