چو ایران مباشد


یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، سِگاری* بکشیم!

* دقیقاً به کسر سین.

۱ نظر:

  1. پس.
    من که در عشق تو در کشمکشم
    یه پک از اون سیگارت بده من بکشم.

    پاسخحذف