واتر* خجالت بکش


آب هم شرمنده آقام حسین شد!

*هر گونه تشابه اسمی با راجر واترز به شدت تصادفی می باشد.

۴ نظر: