وطن پرنده سر در ... ؟


بیابان را سراسر گُه گرفته.

۲ نظر:

  1. خیار و پشکلو ماتم گرفته...

    پاسخحذف
  2. بوی وطن می آید تا دماغمان و تا شعرمان امروز - اینگونه

    پاسخحذف