هورس پاور


عربی، از خاطرات تنگاتنگ خود با ضعیفه‌ای می‌فرمود:
" در انتهای اولین ارتباط تنگاتنگ، ضعیفه روی به من آورده و گفت: اسب عرب دیده بودم، ولی عرب اسب ندیده بودم.

و چنین گشت که حاضران تا ابد این خاطره را آلت خنده خود کرده و هر و هیر خندیدند.

۱ نظر:

  1. اصن حال نکردم با واژه ضعیفه... ولی با عرب و اسبش خیلی... البت الان فارس اسب تر از عرب شده... بلا نسبت اسب!
    (فرزان)

    پاسخحذف