سیبیل جرمن


آنچه مرا نکشد، قطعَن به گـ ـ ـایم می دهد.

۴ نظر: