یار گفتگان - 1


ندّاف علیه الرحمة فرمود:
هنوزم دود از کُندُر بلند می‌شه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر