عاشقانه - 2


چشم‌هایت را هنگام چراندن دوست می‌دارم

عاشقانه - 1

۱ نظر:

  1. چشمهايت را هنگام چراندن دوست مي دارم...
    اگر گوسفند چران من باشم و سگ گله بر گوسفند وار بودن نگاهت شك نكند

    پاسخحذف