گلواژه‌های‌ تکین - 4


در مشاعره، هرگز قافیه را به خِشتَک مباز

۱ نظر: