آنتن


مشترک مورد نظر در شسترس نمی باشد، لطفا از انگشت اشارة خود استفاده کنید

۱ نظر:

 1. خب ببين...بعد نيايي جواب ناجور بدي...خودت بد مي نويسي...
  اينو خوندم ياد يبوست دوستم زمان دانشگاه افتادم...
  تب كرده بود...شكمش يه هفته كار نكرده بود...دكتر هم مونده بود چي واسش تجويز كنه...روغن كرچك يا چه مي دنم يه چيزاي ديگه...
  خلاصه هي مس مس كرد...
  گفتم آقاي دكتر...انگشت منگشت جواب نمي ده؟من منظورم شياف بود ولي دكتره يه چي ديگه برداشت كرد...
  دكتر شيفت شب تركيد از خنده...گفت شما امتحان مي كني يا من؟...
  منم گفتم تا استاد هست ما چي كاره هستيم...اختيار دارين...
  بيچاره دوستم...بلند شد رو تخت نشست گفت من خوب شدم...مي خوام دستشويي برم...
  به منم گفت نكبت

  پاسخحذف