تابستان لذیذ


آن 4 سالی که گذشت، از پیش احساس نکردیمش، اما این حس 4 سال دیگر است که از حال، ما را می کند ...

تا همه با هم
از تابستانی زرد و شیرین
لذت ببریم ... .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر