شانتاژ من کجاست؟

شانتاژ می کنی تو، رسوات می کنم من!!

۲ نظر:

  1. وارنینگ !!!
    در این وبلاگ قرار است مطالب پراگماتیک و شانتاژ برانگیز منتشر شود.
    پس پراگننت رفتار نکنید.

    پاسخحذف
  2. البته ما ارجنت رفتار می کنیم!

    پاسخحذف