الوزیر التانیث

وزارت را بر زنان پیشنهاد دادیم، باشد که آب ها از آسیاب بیشتر بیافتد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر