آجرلو به پیش

به نقل از وب سایت عصر ایران:
طرفداران نامزد پیشنهادی برای وزارت رفاه در ایام انتخابات مجلس هشتم برای وی سرودی ساخته بودند!

رأی ما فقط تویی آجرلو به پیش
با همه توان خویش نیروی جوان خویش
روح و جسم و جان خویش آجرلو به پیش
مهر بیکران خویش علم بی‌خزان خویش
قدرت بیان خویش آجرلو به پیش

متن کامل را در اینجا بخوانید.
ردّیه: لینک خبر از خروجی وب سایت عصر ایران حذف شده!

به نقل از وب سایت شفاف، در اینجا بخوانید.

تذکره: الوزیر التانیث۲ نظر:

  1. جنیس جاپلین: آجرلواااااااااااااااااااااااااااااااواواواواوا

    پاسخحذف