پیگز

خوک ها را بدرید
عید در یک قدمیست


دست نمناک له آلوده به خون
می زند زنگ نماز صبحدم

و من اینجا
پشت سامسونگ نوزده سی و یکم*
بی بخار، می جوشم

تا هر آن لحظه ...


*تشریحیه: سامسونگ [ سینک مستر ] نوزده سی و یک [ بی اف پلاس ] ، نوعی مانیتور می باشد!

۵ نظر: