لاو

تو چپاول کردی
من به تو خندیدم
و چنین شد که چنان
حلق تو را بلعیدم

حیف از آن ماچ که از بوسه هویداتر بود
حیف آن قاچ، که من ...

۱ نظر: