سران فت نه


تو کز مهنت بی سران بی غمی
نشـاید که نامـت نهـند خاتمـی*

*صرفاً برای رد گُم کنی می باشد.

۲ نظر:

  1. تو کز مهنت این خران بی غمی
    پس برو وایسا اون ور خیابون.

    پاسخحذف