هی هات


از هموطنان عزیزتر از ران تقاضا داریم، برای کمک به زلزله زدگان "هائی تی" از صندوق های صدقات بر حذر باشید.

۱ نظر:

  1. امام ِ سابق :
    « خرمشهر را خدا آزاد کرد ، های تی را خدا گایید »

    پاسخحذف