کلیشه های باید - 2


محـ ـــمود که گور می گـرفتی همه عمــر
حاج مهدی ریـ ـد بهمون، همچنان گور بگیر

۱ نظر:

 1. آقا ریدنشو تکذیب کرد ،
  گفت می خواستم برینم ، در نیومد

  می گه :

  مهــدی که به قصـــدِ ریدن در آورد شورت
  نریـد و برگشت خونه ی ننه اش با اسکورت

  پاسخحذف