تحریم و ترحم


برای مبارزه با فیلترینگ مسنجرها، در ابتدا "یاهو مسنجر" را تحریم کنیم !!؟

۱ نظر: